Home > 커뮤니티 > 포토앨범
COMMUNITY 포토앨범
제목 땅끝바다낚시터 9월 17일 목요일 조황 정보
작성자 onetwogogo
작성일자 2015-09-21
조회수 2937

 

평일이였지만

많은 조사님들이 찾아주셨습니다

아침 조과는 별로 였는데

오후들어 고기들의 활성이 살아나

좋은 조황을 올렸습니다

저희 낚시터를 찾아주신 조사님들

매일 매일 어복충만한 날이 되세요~~
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

이름 비밀번호* 한글 1000자 까지만 입력가능 :